Contoh Surat Kuasa Menjaga Masjid

Contoh Surat Kuasa Menjaga Masjid – Berikut ini adalah contoh surat kuasa untuk menjaga dan mengurus masjid.

SURAT KUASA MENJAGA MASJID

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Mujiono
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Bertempat tinggal di : Jl. Contoh Surat Resmi No. 99, Cibinong Bogor

Dengan ini menerangkan memberi kuasa kepada :

Nama : Sulamun
Jenis Kelamin : Laki-laki
No. KTP : 0198237547123
Alamat : Jl. Contoh Surat Kuasa No. 214, Cibinong Bogor

Keterangan : Untuk menjaga masjid

Yang Bernama : At-Taqwa
Alamat : Jl. Surat Kuasa No. 303, Cibinong Bogor

—————K H U S U S—————
Untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili sebagai penjaga untuk menjaga serta merawat masjid tersebut, selain itu ia juga bertanggung jawab kenyamatan serta keamanan dari masjid tersebut.
Surat kuasa ini diberikan dengan upah (honorarium) dan hak retensi serta dengan hak untuk melimpahkan kuasa (substitusi) baik sebagian maupun seluruhnya kepada orang lain.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
SURAT KUASA MENJAGA MASJID

Demikianlah Contoh Surat Kuasa Menjaga Masjid. Untuk mendapatkan contoh lain bentuk surat kuasa yang sesuai dengan kebutuhan Anda, silahkan lihat contoh surat kuasa kami yang lain. Contoh surat kuasa ini dibuat dalam kategori Contoh Surat Kuasa.

Silahkan kunjungi artikel surat kuasa kami sebelumnya yaitu 2 Contoh Surat Kuasa Untuk Memimpin Yayasan Atau Organisasi. Semoga bermanfaat.